Skolavslutning – var?

Skolavslutningarna har föregåtts av en debatt om VAR de skall hållas. Skolverket har som tillsynsmyndighet fått i uppdrag av politikerna att inga religiösa inslag får ingå. Således – i detta fall har politiker beslutat vad man INTE får/skall göra i kyrkan, även om det inte överensstämmer med teologin. Det är inte så länge sedan politikerna (det s.k. kyrkomötet) körde över många teologer och troende t.ex. genom att besluta att kyrkan SKALL viga homosexuella. Konklusion: politikerna verkar vilja ha total makt över vad som både skall och inte skall göras i kyrkan. Märkligt, eftersom politikerna för många år sedan också beslutade att skilja kyrkan från staten – d.v.s. kyrkan fick en självständig ställning. Om nu skolledare, elever och föräldrar vill följa en flerhundraårig tradition med skolavslutning i kyrkan – så låt dom ha det! Och dom som går till en kristen kyrka förväntar sig rimligtvis inte annat än att där råder kristna ceremonier. Vem kan väl fara illa av en välsignelse?

När en katastrof av något slag skett är det inte ovanligt att man ser både elever och lärare som söker tröst i kyrkan och Guds ord. Men det regleras tack och lov inte av politiker – ännu i alla fall.

http://www.youtube.com/watch?v=L03JVPaZpyc


RSS 2.0