Om man blir riktigt gammal


Om/när man blir riktigt gammal kanske det kommer till en punkt då man behöver bo på någon typ av äldreboende eller behöver hemtjänst. Om man varit sparsam genom livet för att kunna ha lite guldkant på ålderdomen tycker jag det bör vara en självklar rättighet att själv få välja boende eller leverantör av hemtjänst. Det finns en lag (LOV= lagen om valfrihetssystem) som möjliggör för kommuner att införa denna, som jag ser det, självklara frihet. Men av någon anledning har långt ifrån alla gjort det.

 

Två år av saknad

Lilla Lovisa vid sin pappa Haralds grav.
 
"Det är så erbarmligt lite
en människa kan förstå.
Man skulle ej grubbla och tänka
men tänker och grubblar ändå.
Och dagarna fogas till veckor,
veckorna fogas till år.
Man skulle ej snärjas av grubbel
så hastigt som livet går.
 
Dikten av Nils Ferlin
 
Bifogar "En stund på jorden" av Cornelis Vreeswijk http://www.youtube.com/watch?v=SjDNilxooE4
 
 

RSS 2.0