Marknadshyror skulle lösa många problem

”Ordet marknadshyror är i Sverige förknippat med många negativa associationer. I den politiska debatten har marknadshyror framställts som någonting farligt och i grunden till och med omoraliskt. Men egentligen är det en mycket enkel princip som ligger till grund for tanken om marknadshyror – samma princip som används när ett pris sätts på andra nyttigheter (varor eller tjänster) som vi köper – nämligen den fria prisbildningen. Det vill säga att dem som bjuder ut en lägenhet till uthyrning är fria att avtala om priset för den uthyrningen med dem som hyr lägenheten. När vi talar om mat, bilar eller andra produkter brukar vi kalla detta for marknadsekonomi. För att uttrycka det med ekonomens ord: priset på en vara bestäms av utbudet och efterfrågan.

 

Den fria prisbildningen leder till att produktionen och konsumtionen av en vara – och marknaden som helhet – fungerar smidigt och att den anpassas efter de villkor som gäller for produktionen och konsumtionen. Det vill säga: hyrorna anpassas efter kostnaden för att bygga och driva lägenhetshus och hur mycket hyrestagarna är beredda att betala for sitt hyreskontrakt.

Det är uppenbart att denna smidighet inte finns på hyresmarknaden idag. I storstäderna, framfor allt i Stockholms innerstad, är det många som vill hyra en lägenhet, men utbudet av hyreslägenheter är lågt. Samtidigt byggs det heller knappt några nya hyresbostäder. Vi har alltså en bostadsbrist. Och den bristen bygger i mångt och mycket på att den fria prisbildningen inte existerar. Hyran bestäms istället på “politisk” väg.

 

Marknadshyror behövs for att byggandet av hyresbostäder ska komma igång. Den reglerade hyran är idag så låg att fastighetsbolag inte kan göra någon vinst om de bygger nya hyresrätter. Det leder naturligtvis till att det inte byggs några hyresrätter – trots att efterfrågan på dem växer. I Stockholm, där bostadsbristen är störst, har hyresmarknaden i princip kollapsat. Trots en stor inflyttning av människor som vill bo och arbeta i Stockholm har det knappt byggts några hyresrätter alls de senaste tio åren. Problemet är den s k hyresregleringen, som hindrar fastighetsägare att ta ut högre hyror och därmed kunna tacka kostnaderna för att bygga nya lägenheter”.

 

Texten är tagen från ”Rädda-hyresrätten.nu”. Och jag håller med. Tänk om man till t.ex. biltillverkare skulle säga att ”bygg säkra, bra och snygga bilar – men politikerna skall sätta priserna. Ja, man hade det ju så i det gamla kommunistiska östblocket. Och vad blev det? Jo, bortåt tio års väntetid innan man fick ex. en Trabant (delvis gjord i plywood) med en 30-hästars motor.

 

Lyssna gärna på vad Galenskaparna tycker om pengar : http://www.youtube.com/watch?v=o4naDHHFvHQ


RSS 2.0