Barns rättigheter

 

För något tiotal år sedan rasade en debatt huruvida homosexuella skulle få adoptera barn.

Dom homosexuella hävdade sin rätt att skaffa barn. Motståndarna (med bl.a. KD; s f.d. partiledare Alf Svensson i spetsen) menade istället att barn som av olika skäl inte kunde leva med sina biologiska föräldrar skulle ges möjlighet att få växa upp i en så lik miljö som möjligt – d.v.s. med en man och en kvinna. Inte minst för åsikten att ett barn behöver ha båda könsperspektiven. Något som ju ett barn som växer upp med sina biologiska föräldrar får. Och det krävs ju faktiskt åtminstone  ”genetiskt material” från både en man och en kvinna för att det skall bli ett barn. Dessutom - I FN:s konvention om barnens rättigheter sägs bland annat att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Barnkonventionens artikel 7 och 8 handlar om att alla barn har rätt att veta vem han eller hon är. Vidare står det att barnet har rätt att veta vilka som är barnets föräldrar. Barnkonventionen i lättläst version (PDF-dokument, 274 kB).

 

Som väl (nästan) alla vet tog ju de homosexuellas lobbyister hem ”matchen” – d.v.s. det blev tillåtet för homosexuella i Sverige att adoptera barn. Detta trots att flera remissinstanser varnade för risken att det kan bli svårt att få adoptera från andra delar av världen. Och nu sitter vi här med en del av facit. Förra veckan stoppade Ryssland 13 barn som har träffat sina planerade adoptivföräldrar att komma till Sverige – av just detta skäl. Risken är stor att det i förlängningen grusar möjligheten för långt många fler tänkbara barn att komma till Sverige. Frågan infinner sig – är det rimligt att en liten klick homosexuellas rättigheter går före barnhemsbarns möjlighet att få en familj och ett bra liv? Barn som i vissa fall lever under mer eller mindre bedrövliga omständigheter. Lyssna på Cornelis Vreeswijks underbara sång med barnen http://www.youtube.com/watch?v=og8Lp5mRVDw och tänk efter.


Mot framtiden


Tvillingar? NEJ! Den till vänster är en geminoid - d.v.s. en robot.
 

Året är 2043. Mitt barnbarn stiger på det supersnabba tåget ”Hyperloop Alpha” vid Oslo central. Hon skall åka dom dryga 35 milen till Bergen där hon bor. Men eftersom detta tåg klarar hastigheter uppemot 900 km/h (http://www.svt.se/nyheter/varlden/framtidens-tag-gar-pa-luft) tar det knappt en halvtimma. Hon jobbar inom sjukvården. En sjukvård som genomgått mycket omfattande förändringar dom senaste 30 åren. Liksom i många andra delar av västvärlden har andelen äldre av befolkningen ökat stadigt och den genomsnittliga livslängden i Norge är över 100 år. För att klara den allt större vård- och omsorgssektorn har man sen länge bl.a. använt androider och geminoider – d.v.s. människolika robotar http://robotnyheter.se/2013/05/14/sr-traffar-skaparen-av-androiden-geminoid/ . Det här var en lika genomgripande samhällsförändring som när datorerna kom på 1980-talet, men (i stort sett) alla inser att man behöver teknologin för att kunna ha en säker, tillgänglig och bekväm livsstil.

 

Sveriges utveckling har under årtionden bromsats av debatter, utredningar och misslyckad integrationspolitik. Segregation har bitit sig fast med sociala spänningar som följd. Från 2010-talet har Sverige fallit från nionde till plats nummer 45 i FN:s s.k. HDI ( Human Development Index), helt enligt FN; egen prognos http://www.exponerat.info/fns-human-development-index-spar-sverige-som-u-land-ar-2030/ . Det vill säga – Sveriges levnadsstandard är i och med det lägre än i Mexico och Cuba, och går i förlängningen mot att bli ett u-land. Allt medan våra nordiska grannländer spås en ökad HDI (enl. FN).

 

Utvecklingen rusar framåt. Vi måste se till att korta ledtiderna i vårt alltför byråkratiserade samhälle. Det vill säga – mycket kortare tid från ord till handling. Annars kommer Sverige att gå den prognostiserade vägen mot en betydligt sämre levnadsstandard.

 

Avslutar med Genesis och ”Invissible Touch” http://www.youtube.com/watch?v=pN60DR5GQpg


RSS 2.0