Håll i hatten Putin

Den som till äventyrs trott att ”traditionella” stridskrafters tidevarv är över måste vi tyvärr göra besvikna. Det visar inte bara Ukraina-krisen. Tyvärr är det nog bara början på något mycket värre. Britterna är på G att färdigställa ett rekordstort hangarfartyg: http://www.di.se/artiklar/2014/3/26/brittiskt-rekordfartyg-snart-fardigt/

Så – håll i hatten Putin, om du tänker börja jävlas med västmakterna. http://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE


Äntligen vaknar insikten att vi behöver ett bättre försvar

Under många år har jag (och många med mig) känt en stor frustration över att vårt fosterland Sverige rustat ner vår försvarsmakt till en löjligt låg nivå. Våra politiker verkar ha varit väldigt naiva under åtminstone dom senaste 20 – 25 åren.. Man har snöat in nästan helt på virtuella hot, som vi kan lösa vid skrivbordet och allmän terroristhysteri. Men det yttre hotet har ånyo visat sig kunna vara betydligt allvarligare än vad man trott.

 

Det s.k. kalla krigets dagar skall ju sedan länge vara över då Sovjetunionen och Warszawapakten föll samman i början av 1990-talet. Vissa ansåg att den ”Ryska björnen” inte längre var något hot. Men vi har varit många genom åren som varnat för den Ryska stormaktsambitionen och vad därmed kan följa. Ekonomiskt och administrativt hade dom det rörigt under ett antal år. Men med Putin vid makten och med hjälp av bl.a. olje- och gasintäkter har man spurtat upp sig och blivit en mäktig faktor på den internationella arenan.

 

År 2008 gick Ryssland in militärt i Georgien. Påsken 2013 övade Ryska bombplan anfall mot Sverige utanför Gotska Sandön. Och nu 2014 invaderar dom Krim som är en del av Ukraina.

 

Ryssland har visat att man inte drar sig för att ta till militära maktmedel. USA och EU protesterar, men till synes för döva öron. Samtidigt är det så att flera Europeiska länder är beroende av ryska gasleveranser. I en nära framtid kommer Tyskland att bli ännu mer beroende i takt med avvecklande av kärnkraften. Det ligger nära till hands och misstänka att detta leder till att man blir politiskt bakbunden.

 

Vad gäller Sverige har en majoritet av våra politiker äntligen vänt 180 grader och insett att vi måste satsa mer på vårt försvar. När man nu vet att Ryssland visar militär aggressivitet mot sina grannar kan det inte uteslutas att så även kan ske mot våra Baltiska grannar, som även dom likt oss är medlemmar i EU. Skulle så ske blir vi omedelbart indragna genom det försvarssamarbete som finns.

 

Se även ”Vi bör gå med i Nato” : http://janolof.blogg.se/2013/june/vi-bor-ga-med-i-nato.html

 

Utan att förringa allvaret - lyssna på Eddie Meduza med låten Sveriges kompani :

http://www.youtube.com/watch?v=ZdD6wLXdBiA


RSS 2.0