Barns rättigheter hotas av lagförslag om inseminering

 

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt. I FN:s konvention om barnens rättigheter sägs bland annat att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Barnkonventionens artikel 7 och 8 handlar om att alla barn har rätt att veta vem han eller hon är. Vidare står det att barnet har rätt att veta vilka som är barnets föräldrar.  Också i Socialtjänstlagen 1 kap. 2 § står att när åtgärder rör barn ska man särskilt ta hänsyn till vad barnets bästa kräver. Enligt Föräldrabalken kap.1 1,2 och 3 § samt 2 kap.9§ beskrivs kommunens olika skyldigheter då det gäller att fastställa faderskap för barn.

 

Det lagförslag som presenterades i mitten av maj om singelkvinnors rätt att få inseminera sig går helt på tvärs mot detta. Lagförslaget innebär (om det genomförs) att man frångår huvudregeln om att barn har rätt till båda sina föräldrar.

 

Jag förstår att det finns ensamstående kvinnor som längtar efter barn. Men det är väldigt egoistiskt att skaffa barn utan en för barnet känd pappa. Det är ingen rättighet att få barn.

Och det är totalt förkastligt att medvetet och systematiskt snuva barn på halva deras identitet.

 

Här en länk till Yosso N`dour och "7 seconds"

http://www.youtube.com/watch?v=YFKJv8UqeCY


Vinster i välfärden

Den politiska vänstern har länge och väl sökt trumma in i folk ”inga vinster i välfärden” och ”inte en skattekrona skall bli bolagsvinst”. Har man verkligen funderat igenom det här ordentligt? Företagen som bygger skolor, sjukhus, vårdcentraler m.m. går ju med vinst. Företagen som levererar allt som finns i dessa byggnader såsom teknik, möbler m.m. går ju med vinst. Kollektivtrafiken som sköts av underleverantörer går med vinst. I konsekvensens namn undrar man ju då – skall det startas några slag samhällsägda företag eller liknande som producerar alla dessa produkter och tjänster utan vinst?

 

Njut av BeeGees med Words http://www.youtube.com/watch?v=JHLMGBwAbhA

 


RSS 2.0