God Jul - eller?

Det är jul. En helg fylld av förväntan, glädje och gemenskap. Men – tyvärr är det inte så för alla. Mina tankar går till dig som av någon anledning sitter ensam. Jag har genomlevt det själv – så tro mig, jag vet hur det är. Men jag kan lova dig – det kommer bättre tider. Och tänk på att det finns alltid dom som har det värre. Kan du läsa det här har du någonstans att bo, något att äta, tillgång till dator och förmodligen också TV. Och det är ju faktiskt inte alla som har det. Tankarna går också till alla er barn som far illa p.g.a. alkoholmissbrukande föräldrar. En dag är ni stora och ni har många lyckliga julhelger framför er. Jag önskar er alla en God Jul.

Viktigt med självkänsla

Bra självkänsla är viktigare idag än det varit tidigare, och det har att göra med två processer. Å ena sidan individualiseringsprocessen i samhället, där var och en är utlämnad till att hantera saker själv, att välja mellan många olika alternativ. Det är inte längre som förr då man var socialt bestämd, som man eller kvinna, svart eller vit, och man visste ganska väl vad som förväntades av en, spåren var redan lagda. Idag finns inga givna spår, man får lägga dom själv, och individen måste mycket mer än förr agera å egna vägnar och skapa sitt eget liv. Den andra processen är att man mycket mer än tidigare är hänvisad till att lita på människor man inte känner och lita på system man inte begriper eller har inblick i. Texten är tagen ur tidningen Forskning & Framsteg och skriven av socialpsykologen Lars Dencik. Jag tycker den väcker till eftertanke – åtminstone när man som jag blivit medelålders.

Tid är något relativt

Det är nästan otroligt att det går så långt mellan mina uppdateringar av min blogg. Det är nästan så jag skäms lite. Men tiden bara flyger fram. Tänk om det är så att tiden faktiskt går fortare nu än förr. Tankarna går till Einsteins relativitetsteori. Tänk om det är någon eller några parametrar i universum som ändrat på sig. Nåja, ska väl inte fördjupa mig i detta nu. Söndagsmiddagen står snart på bordet och en av sönerna kommer straxt. Den andre unge mannen befinner sig i Malayisa, så han lär inte hinna hem idag . Nu vet ni att jag lever i alla fall.

RSS 2.0