Homosexuella hotar vårt religiösa och kulturella arv.

Dom homosexuella har verkligen lyckats med sin lobbyverksamhet i samhället. Deras senaste framgång skedde på moderaternas stämma vad gäller acceptans för homoäktenskap. Nu basunerar RFSL och andra likasinnade ut att dom till 94% har stöd för detta i Sveriges riksdag. Men det är verkligen en sanning med modifikation. och utgår från att alla tycker som respektive partistämmor beslutat. Så är ju dock inte fallet. Vi vet alla att det varit häftiga meningsmotsättningar inom partierna i denna fråga och man kan vara fullständigt klar över att stödet är långtifrån så stort om riksdagsledamöterna röstar enligt sin egen övertygelse istället för partipiskan.

Jag och många med mig är upprörda och oroliga över uppluckrandet av gällande sociala normer och religösa värderingar. "Äktenskapet är av Gud instiftat för att förena man och kvinna" - en religiös akt och ett kristet arv vi och våra förfäder levt med i hundratals år och som är en av grundpelarna i vårt samhälle. Kristdemokraterna är nu det enda parti i riksdagen som står fast vid detta och hoppas verkligen dom är orubbliga på denna punkt.

Nu kommer jag att bli stämplad som homofob. Men det kan jag leva med. Min och Kristdemokraternas hållning är den som är gängse i Europa och världen. Det är en värdering som sätter den traditionella familjen och barnens bästa i centrum. Därmed vill jag inte diskriminera och utöva någon slags hets mot homosexuella. Jag tycker helt enkelt att den hittills rådande äktenskapslagstiftningen skall fortsätta gälla. Samkönade har möjlighet att ingå s.k. partnerskap.

Utredningen om könsneutral äktenskapslagstiftning är nu ute på remiss fram till den 15 januari. En av remissinstanserna att lämna svar är svenska kyrkan. Det skall bli väldigt intressant att se hur dom kommer att hantera detta. Jag hoppas dom inte viker sig som en flöjel för vinden. I en föränderlig värld behöver vi något att hålla fast vid. Kommer svenska kyrkan att börja välsigna homosexuella äktenskap ser jag det som ett svek mot vår religion, kultur och mängder med medlemmar. Jag skulle definitivt överväga att gå ur svenska kyrkan.

Är folk trötta på miljödebatten?

Ja, frågan är berättigad. Nöter vi bara på med samma tjafs hela tiden? Kanske vi behöver föra in lite nya tankar och ideér?! Vi är ett litet land. Spelar det någon roll vad vi gör eller inte gör? Lek t.ex. med den utopiska tanken att vi helt enkelt beslutar att förbjuda alla svenskar att köra med sina bilar vilka till antalet är ca 4 miljoner. Eftersom Kineserna startar upp ca 10 000 nya bilar varje dag skulle vårt bilkörningsförbud vara "uppätet" på ungefär 400 dagar - drygt ett år alltså. Lösningen på dom globala miljöproblemen ligger således inte på denna nivå.

Jag såg ett program på Kunskapskanalen häromdagen. Där presenterades forskning och rön angående framställning av kompositmaterial som kan bli en del av naturens kretslopp. Tänk dig att kunna slänga mobilen när den tjänat ut i komposthögen varpå den likt löv och gräs bryts ner till näringsrik mull. En sådan utveckling på mängder av produkter spridda över världen skulle ge enorma effekter.

Tills dess att forskningen lett till mer miljövänliga produkter tillgängliga för oss alla får vi väl nöta på med dom medel som står till buds. Cykla, gå eller åk kollektivt om det går istället för att ta bilen - källsortera - använd lågenergilampor - distansarbeta i den mån du kan, det är hela 600 ggr energieffektivare för svensken i genomsnitt att arbeta hemifrån (för den som nu har ett kontorsjobb).

Sveriges miljöpåverkan är i ett globalt sammanhang marginellt. Men - vi kan delta i forskning och utveckling - vi har högteknologisk industri som kan tillverka framtidens produkter som vi kan sprida över hela världen. På det sättet kan vi göra verklig nytta i dessa sammanhang.


Järnvägen en nyckelfråga

Järnväg är ett ämne som är mycket omskrivet. I vårt län berörs vi av Kust till Kust-banan (från Kalmar och västerut)med anslutning i Emmaboda till Karlskrona, Stångådalsbanan, Bockabanan mellan Hultsfred och Nässjö och Tjustbanan. Enligt mitt sätt att se är det egentligen bara Kust till Kustbanan som har sitt existensberättigande. Den har ett bra resandeunderlag och genomsnittshastigheten ligger så pass högt att resandetiderna är mycket attraktiva - bil eller buss har inte en chans att hänga med där. Alvesta är för denna bana en viktig knutpunkt. Där kan man välja om man vill vidare ner till Malmö / Köpenhamn (finns direktförbindelser), Göteborg (finns också direktförbindelser) eller om man vill byta och åka norrut t.ex. till Stockholm. Befinner man sig i mellersta delen av vårt län kan man med fördel ta busslinje 310 (Oskarshamn via Högsby) till Växjö och där byta till dessa förträffliga tågförbindelser. Norra delarna av länet har också möjlighet att nå dessa förbindelser med busslinje 320 (Väservik - Vimmerby - Hultsfred - Växjö).  Vad gäller dom andra järnvägarna som jag nämnde ovan så är resande-underlaget för klent, hastigheterna för låga och miljön tar faktiskt mer stryk än med buss! Kontroversiellt påstående? Nej! Dom här länsjärnvägarna trafikeras med dieseldrivna fordon som drar minst dubbelt så mycket som en buss. Och får då resenärerna plats i bussen så kan ju var och en räkna ut resultatet. Så nu har jag slagit hål på den myten. Så kan man ju då som en del tycker, investera. Då är det så här att Banverket har tagit fram ett underlag för vad det t..ex. skulle kosta att rusta upp den 11 mil långa s.k. Tjustbanan mellan Västervik och Linköping. Med elektrifiering skulle det kosta 3,6 miljarder!!! Uppe på det måste man sen köpa nya tåg för ca 55 miljoner / styck. Förmodligen behöver man nog 3 sådana. Sen är det uppe på det driftskostnader och underhållskostnader samt dubbelbemanning - förare samt tågvärd. Driftkostnader och avskrivningarna skall sedan fördelas på landstingen i Östergötland och Kalmar Län.  Pengar som skulle göra betydlig nytta inom sjukvården. Dom där banpengarna (3,6 miljarderna) bör väl i rimlighetens namn användas där dom gör störst nytta - t.ex. i järnvägssatsningar där man redan idag lider av kapacitetsbrist. Då vinner man ju också störst miljövinst.

Jag börjar blogga idag

Hej allesammans. Jag heter Jan-Olof och är 49 år och startar upp min första blogg idag - något jag gått och funderat på ett bra tag. Jag kommer nog att skriva en hel del om infrastruktur, kollektivtrafik och miljö - ämnen som intresserar mig mycket. Min familj, sambo och två utflyttade söner ligger mig naturligtvis varmt om hjärtat och jag kommer säkert att kommentera frågor om familjepolitik o.dyl. Som så många andra idag är en av våra pojkar och jobbar utomlands - för tillfället på Irland. Så länge han håller sig inom Europa känns det i någon mening som om han är på hemmaplan. Ja, jag är EU-anhängare. Innan jul kommer han förmodligen att åka till Kuala Lumpur i Malaysia - en plats han varit på tidigare och trivs bra med. Dessutom är hans flickvän därifrån. Kulturell mångfald är därför något som kommit mig nära inpå.

RSS 2.0