Vår gamla störkänsliga järnväg

Jag har sagt det många gånger förr, och nu säger jag det igen: Tåg är ett masstransportmedel och är som sådant alldeles utmärkt. Men så har vi allt detta bytänkande som gör att vi har en massa småjärnvägar som egentligen inte behövs, varken av tidsskäl, kapacitetsskäl eller miljöskäl. Dom bara kostar en himla massa pengar – i onödan. Våra s.k. länsjärnvägar har under lång tid haft omfattande störningar. Tjustbanan (Västervik-Linköping) i sådan omfattning att den sedan ett par månader helt är ersatt med buss. Och det fungerar bra – till skillnad från tågen. Vi har också haft väldigt mycket störningar på Stångådalsbanan. I snitt har runt 50% gått – senaste veckorna mindre än så. Ja, det har funnit flera dagar i sträck då inte ett enda tåg gått. Bussar har satts in även på den sträckan, vilket fungerat hyfsat med tanke på rådande väglag. När den nya sträckan av riksväg 34 blir klar i slutet av året kommer bussarna att helt klara sträckan Kalmar – Linköping på samma tid som tåget. Med anledning av den hårda vinter vi nu haft har vår infrastruktur satts på extra hårda prov. Och med ett i grunden väldigt gammalt järnvägsnät har det blivit stora bekymmer. Jag tycker man skulle lägga ner dom små icke välmotiverade järnvägarna och ersätta med buss så man kunde fokusera och satsa rejält på dom stora välfrekventerade järnvägarna. Det skulle hela landet tjäna på. Lyssna och njut av Fleetwood Mac med Everywhere : http://www.youtube.com/watch?v=8bEZSKpD7oM som jag tycker passar bra till detta inlägg.


Länge leve kärnfamiljen

Det kom ett mail från en organisation med förkortningen RKTL. Jag gick med där som stödmedlem för ett par år sedan. Inte för att jag är kristen fundamentalist, utan i protest mot gaylobbyn. Den här föreningen lyfter bl.a. fram kärnfamiljens trygga grund och att äktenskapet är för att ingås mellan man och kvinna. En ordning som olyckligtvis många försöker radera ut. Död åt kärnfamiljen har ju vänsterradikala sagt och fritt fram för homosexuella att gifta sig har alla riksdagspartier utom KD sagt. Och eftersom det politiska systemet fortfarande infiltrerar svenska kyrkan blir det inte teologin som blir ledande utan vad som för tillfället är politiskt korrekt. (se även http://janolof.blogg.se/2009/october/homoaktenskap.html ).  Paradoxalt nog (och glädjande) ingås fler traditionella äktenskap nu än på mycket länge och den traditionella kärnfamiljen tycks allt mer populär. För att återknyta till inledningen så verkar det som RKTL planerar att lägga ner sin verksamhet – tyvärr. Det behövs motkrafter mot dom oerhört starka lobbyister som ständigt försöker indoktrinera folk. Och tack och lov finns det andra organisationer som kommer att fylla den funktionen. Länge leve kärnfamiljen.


RSS 2.0