Samling mot skadegörelsePå torsdagskvällen förra veckan höll Ruda Samhällsförening tillsammans med övriga föreningar ett stormöte angående den omfattande skadegörelsen på orten. Polisen som var inbjuden berättade att brottsligheten ökat senaste åren och nu ligger Ruda på topp när man jämför med lika stora orter. Det framkommer bl.a. att det i Ruda har begåtts 87 brott hittills i år, medans Berga (i samma kommun) haft 61 och Fliseryd (i Mönsterås kommun) en mil bort haft ”endast” 29. Jag har svårt att tänka mig att dessa skillnader är slumpmässiga. Och på mötet verkar heller inte ha gjorts några försök att analysera skillnaderna. Man konstaterar att migrationsverket har 71 asylsökande i Ruda. Men det nämns inte att det i det mindre brottsdrabbade Berga finns färre asylsökande (knappt ett 30-tal) och att det i det mycket mindre brottsdrabbade Fliseryd i stort sett inte finns några asylsökande (transitboende). Nu är ju naturligtvis inte detta hela förklaringen. Men det är ändå en parameter som man inte ens tycks våga nämna. Skall man komma till botten med problemen tål det nog att ”vända på alla stenar”.

 

Man kan inte låta bli att undra varför ortens största bostadsbolag, Stångåkonsult inte var inbjudna. Eftersom det är i deras fastigheter dom asylboende bor är dom en viktig ”spelare” i sammanhanget. Vid telefonsamtal med bolaget framkommer det att dom har problem med att nå fram med information p.g.a. språkbarriärer. Här måste ju migrationsverket hjälpa till med tolkar/översättningar. Man kan också tycka att dom asylsökande själva borde varit representerade på mötet (om så nödvändigt med tolkhjälp). Genom dialog och delaktighet kan man nå långt. Den här gruppen deltar sällan eller aldrig i föreningarnas verksamheter om vi inte ser till att etablera kontakter och förtroende.

 

Jag vill avslutningsvis vara mycket tydlig med att problemen i Ruda inte bara kan skyllas på asylsökande/invandrare. Jag reser bara en del av många frågeställningar. Och jag är mycket väl medveten om att det finns svenskar som ställer till en del bekymmer. Jag håller med om att dom flesta ungdomarna är artiga och fina. Det är en liten klick som spårar ur emellanåt. Dom handlar helt enkelt inte rationellt – vilket forskning visat hör åldern till (i många fall). Då kommer man ju osökt in på det här med ”social kontroll”. Ja, det kanske låter hemskt. Men det funkade ganska bra under min uppväxt. Det bygger enkelt uttryckt på att om man gjorde någon djävelskap var det alltid någon som såg till att ens föräldrar fick veta det. Och då fick man sig ju en ordentlig uppläxning.

Här en länk till Samhällsförenigens stormöte: http://www.ruda.se/enytt/arkiv/2011/Stormote20111020.html


Är vi på väg att bli skåningar eller östgötar?Under flera år har det varit känt att Sverige skall delas in i nya regioner. Nu som först -i ett väldigt sent skede – ja, kanske alltför sent har ledningen för Kalmar Läns Landting offentliggjort att man vill ingå i region Skåne. Jag och många med mig hoppades länge att det skulle bli en Smålandsregion, gärna tillsammans med Blekinge.  Då hade man fått en ganska lagom region med jämlika parter.

 

Det grusades dock när Kronobergarna klargjorde att man ville tillhöra Skåne. Jag kopplade deras ställningstagande till det faktum att starka krafter försökte driva in oss i ett stort Östra Götaland, där dom tre Smålandslänen och Blekinge skulle slås ihop med Östergötland. Jag anser det var ett stort strategiskt misstag. I en sådan konstellation skulle Kronberg hamna i utkanten på en region vars reella maktcentrum skulle legat i det avlägsna Östergötland . Så Kronobergs val av det mer närbelägna Skåne var egentligen inte alls konstigt. Därmed var ett sönderslaget Småland ett faktum. Ett faktum som blev än mer tydligt när Jönköpings län aviserade att man vill bilda en egen region.

 

Inte nog med att man inte kunnat hålla ihop Småland, nu är det dessutom mycket som tyder på att Kalmar län också splittras. Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson var efter Landstingsstyrelsens besked snabb med utspelet att Västerviks kommun med största sannolikhet kommer att söka sig till Östergötland. Något som egentligen inte är så konstigt med tanke på deras geografiska läge. Samma sak är det egentligen med Vimmerby kommun. Det som däremot framstår som märkligt är att kommunerna i mellersta Kalmar län, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås gett uttryck för att även dom kan tänka sig att tillhöra Östergötland. Skulle det bli så anser jag att det begås ytterligare ett stort strategiskt misstag. Mellanlänet har väldigt mycket mer gemensamt med södra länet än norra. Att slå sönder det skulle enligt min mening vara ödesdigert.

Varför inte avrunda med att lyssna på Cook Robin och "When your heart is weak" http://www.youtube.com/watch?v=dRnNpLOhn1Q&ob=av2e


RSS 2.0